Loading...
Fysiotherapie 2018-11-04T20:21:39+01:00

Fysio bij Tinnitus

Aangezien de vraag naar fysiotherapie bij Tinnitus (oorsuizen) groot is neem ik slechts selectief nog nieuwe patiënten aan voor “gewone” fysiotherapie. Hoofd- en nekklachten – en dus met name Tinnitus – zijn mijn specialisatie; voor andere klachten verwijs ik graag naar collega’s.

Balans

Leven is als fietsen.
Om je evenwicht te bewaren moet je in beweging blijven.

– Albert Einstein –

Door middel van D.A.M.-mobilisaties (Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatietechnieken) wordt getracht de functie van de (wervel)gewrichten te normaliseren. Deze manier van mobiliseren is een voor de patiënt zeer rustige en niet belastende methode, die zeer nauw verwant is aan de manuele therapie.

Klassieke massage is een oude en doeltreffende methode om spieren los te maken, de bloedcirculatie op gang te helpen en te ontspannen. Het heeft onder andere invloed op spierspanning, fysiek en psychisch welbevinden, vermoeidheid, ademhaling, slaap en stemming. Zelfs angst en depressies kunnen verminderen.

Triggerpoints worden d.m.v. diepe strijkingen of continue druk behandeld. Ze staan in de volksmond bekend als spierknopen. Het zijn eigenlijk zeer lokale verkrampingen in spieren, waar als gevolg van een gebrek aan doorbloeding en zuurstof een overgevoelige plek ontstaat waarbij de klachten zich op een andere plek bevinden dan waar het triggerpoint zich bevindt.

Screening (DTF) 10,00 euro
Screening, intake en onderzoek 40,00 euro
Consult Fysiotherapie 35,00 euro
Fysiotherapie aan huis (Vledder) 40,00 euro
Eenvoudig (kort) rapport 25,00 euro
Niet nagekomen afspraak zonder geldige reden 30,00 euro

LET OP ! 

In 2018 heb ik contracten met alle verzekeraars behalve Menzis (Anderzorg en Hema).
In 2019 teken ik geen contracten meer met verzekeraars behalve met DSW.

Wat betekent dat voor u in 2019?

Heeft u alleen een basisverzekering dan verandert er niets en betaalt u alles zelf.
Alleen als u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft bij DSW of Stad Holland, dan gaan declaraties nog automatisch en verandert er niets.
Heeft u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie bij een andere verzekeraar dan krijgt u de nota thuisgestuurd en betaalt u deze eerst aan mij. Vervolgens kunt u de nota bij uw verzekeraar indienen. Hoeveel u terugkrijgt verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van het soort polis.

Er zijn 3 soorten:

  • Natura u krijgt dan meestal 70-75% vergoed
  • Restitutie u krijgt dan als het goed is 100% vergoed; dit kost meestal slechts 3 Euro per maand meer
    dan een natura-polis
  • Combinatie het kan zijn dat u voor fysio 100% vergoed krijgt en voor iets anders minder.

De prijs per consult blijft gelijk; waarschijnlijk kunt u volgend jaar ook pinnen in de praktijk.

  • Screening, intake en onderzoek: eenmalig 40 Euro.
  • 35 Euro per consult

Veelgestelde vragen

Nee, als u denkt dat uw klacht een indicatie is voor fysiotherapie kunt u rechtstreeks bij uw fysiotherapeut terecht. Deze zal dan een screening doen om te kijken of uw klacht inderdaad een indicatie is voor fysiotherapie. Indien de fysiotherapeut of uzelf daaraan twijfelt is het raadzaam eerst een huisarts te raadplegen. 

U kunt rechtstreeks bij ons terecht indien u klachten heeft. De fysiotherapeut verricht een screening om te beoordelen of door de fysiotherapeut in behandeling kunt worden genomen. Indien u voorafgaand aan een bezoek aan ons bij uw huisarts bent geweest, dan kan de huisarts deze screening doen. Indien u van uw huisarts een verwijsbrief ontvangt is ons duidelijk wat de bevindingen van de huisarts zijn zodat wij de screening niet hoeven uit te voeren.

Mogelijk bent u beperkt verzekerd. Een screening rekent de zorgverzekeraar als 1 zitting fysiotherapie. Indien u zuinig moet omgaan met uw te vergoeden zittingen fysiotherapie, is het dus handiger om eerst naar de huisarts te gaan en een verwijsbrief te vragen.

  • In 2018 met alle verzekeraars behalve Menzis, Anderzorg en Hema
  • In 2019 alleen met DSW

Indien u geen verwijzing heeft verricht de fysiotherapeut een screening om te beoordelen of de fysiotherapeut u in behandeling kan nemen.

Indien dit het geval is, of indien u een verwijzing heeft zal de fysiotherapeut vervolgens een intake uitvoeren. Een intake omvat een lichamelijk onderzoek + het afnemen van vragen(lijsten). Op deze manier krijgt de fysiotherapeut een optimaal beeld van uw situatie en uw klachten en kan de behandeling hier zo optimaal mogelijk op worden afgesteld.

Afhankelijk van uw situatie kan een intake kort of lang duren. Indien er voldoende tijd over is om alvast de behandeling op te starten zal deze tijd daarvoor benut worden.

Zowel de screening als de intake wordt door de zorgverzekeraar als aparte zitting gezien.

 

Om de praktijk binnen te komen moet u over een drempel. Alleen als het echt nodig is kunt u via een andere ingang binnen komen (als dit van tevoren bekend is). Meestal is het handiger, dat ik in dat geval bij u thuis kom.

Behandeling aan huis kan alleen op verwijzing van uw huisarts en/of specialist plaatsvinden. Is het nodig dat ik bij u aan huis kom ? Vraag uw huisarts dit te vermelden op de verwijzing.

U kunt telefonisch een afspraak maken op 085-2013223; tijdens behandelingen neem ik geen telefoon aan. Een secretaresse is (nog) niet aanwezig.U kunt op de   voicemail inspreken en wordt dan z.s.m. teruggebeld

Via het contactformulier op deze website

Via e-mail op [email protected]

 

Als u via de huisarts of specialist komt moet u de verwijsbrief daarvan meenemen. Verder een geldig identiteitsbewijs, een verzekeringspasje en een handdoek. 

Een behandeling duurt doorgaans maximaal 25 minuten.

Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Wij kunnen dan nog andere patiënten oproepen. Indien u verzuimt ( op tijd ) af te melden, worden de kosten van de behandeling bij u in rekening gebracht. U kunt zich telefonisch afmelden op 085-2013223 of via e-mail [email protected]

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van het soort pakket dat u heeft afgesloten (zie uw polisvoorwaarden) en of u een natura-, restitutie- of combinatiepolis heeft als ik een contract heb met uw verzekeraar. Zie tekst onder“tarieven”. De kosten van fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Onder het kopje “tarieven”op de site staan de kosten die worden gehanteerd als u zelf de nota krijgt, bijvoorbeeld indien u niet aanvullend verzekerd bent. De tarieven voor gecontracteerde zorg zijn verschillend per zorgverzekeraar, dit is contractueel vastgelegd.

Indien u een chronische indicatie heeft en u bent aanvullend verzekerd dan worden de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Indien u niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Let wel; uw normale eigen bijdrage van de verzekering moet u wel betalen.

Vanaf de 21e behandeling vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

Uw aantal te vergoeden behandelingen is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Controleer hiervoor uw polis bij uw zorgverzekeraar.

Indien u basisverzekerd bent kunnen de behandelingen niet aan uw zorgverzekeraar gefactureerd worden. U zult een particuliere factuur van ons ontvangen.

Het is verstandig om bij te houden hoeveel behandelingen u heeft gehad, bij ons of bij een andere fysiotherapiepraktijk of oefentherapiepraktijk. Fysiotherapie en oefentherapie komt uit hetzelfde ‘potje’.  U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk of u het aantal vergoede behandelingen niet overschrijdt.

Voorbeeld: u heeft recht op vergoeding voor 9 behandelingen en meldt zich voor het eerst aan voor fysiotherapie bij ons. Als u dit jaar al 3 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie heeft gehad dan blijven er nog 6 te vergoeden behandelingen over.

“Gun jezelf rust; een ander trapt voor jou niet op de rem. ”

“Als je alles loslaat heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen.”

“Volg je hart want dat klopt”